Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване за европроект

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване за европроект

 

Европроектите са атрактивна възможност за опитни и начинаещи предприемачи. Те са прекрасен начин да развиете идея с получено финансиране и да допринесете за развитието на дадена социална среда. Но въпреки всички предимства, които европроектите предлагат, те могат да се окажат истинско предизвикателство. Да спечелиш европроект не е никак лесна задача, а процесът по кандидатстване е дълъг и свързан с много административна работа. Именно затова повечето хора избират да разчитат на професионални консултанти по европроекти за изготвянето на проекта и кандидатстването.

За да превърнем кандидатстването за европроект в по-лесна и приятна задача, ще ви запознаем с целия процес и ще ви покажем какви са стъпките.

Как да кандидатствам за европроект?

Кандидатстването за европроект преминава през две основни фази – подготовка и представяне. Преди да можете да убедите комисията, че Вашият проект си струва инвестицията, е необходимо да помислите внимателно за Вашата идея.

Подготовка

Основната цел на подготовката е да формулира проектната идея. Тук е моментът да отбележите с прецизност какво точно искате да финансирате. Ако все още нямате разработена идея ще е необходимо да направите задълбочено проучване, за да се ориентирате. След като вече имате идея, следват няколко интересни стъпки, през които трябва да преминете.

На първо място, дефинирайте какъв е проблемът, който ще адресирате и решите чрез идеята. Опишете каква е Вашата цел в детайл и посочете действията, които ще предприемете. По време на подготовката е добре да помислите и за резултатите, които можете да очаквате. Те могат да са в материално измерение, но могат да бъдат и неща като подобрение на начина на живот на сегменти от обществото, развиване на туризъм в дадена държава и други.

Представяне

След като сте оформили всичко по идеята за проекта е време да се заемете със същинската част – предложение и представяне. Тук е необходимо да създадете проектно предложение и бизнес план. Именно тук е изключително полезно да си партнирате с консултант, тъй като съществуват много възможности за объркване и попадане в уловки.

Проектното предложение съдържа:

 • Формуляр за кандидатстване (ще откриете такъв на сайта на съответната Оперативна Програма)
 • Приложения, които се изискват от Оперативната Програма
 • Подкрепящи документи

Попълването на формуляр за кандидатстване вероятно ще отнеме най-много време. Той трябва да е попълнен максимално ясно и изчерпателно. Необходимо е да бъде включена пълна обосновка за проекта. Ето и ключовите елементи на формуляра за кандидатстване за европроект:

 • Резюме
 • Обосновка
 • Съответствие с целите на приоритетната ос и на подприоритета
 • Цели
 • Съответствие и принос за реализиране на хоризонталните политики на ЕС
 • Описание на дейностите
 • Методика
 • Продължително на проекта
 • Наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на дейностите
 • Устойчивост и мултипликационен ефект
 • Бюджет

Формулярът трябва да съдържа и част за описание на бенефициента. В тази секция е необходимо да включите Ваша автобиография, Вашите способности, които ще Ви помогнат да управляване и изпълнявате проекти, както и други проекти, които сте завършили в миналото. Ако проектът има странични партньори е необходимо да се уверите, че те отговарят на същите условия за допустимост. Следва отделна част за екипа за организация и управление на проекта, където е редно да приложите информация за всички позиции, като ръководители, координатори и други

Ако кандидатствате за финансиране на бизнеспроект, ще Ви е необходим и бизнес план, който се състои от:

 • Въведение
 • Резюме
 • Съдържателна част – Описание на идеята, маркетингов анализ, маркетингов план, операционен план, организация и управление, финансов план

След като сте готови с всички тези елементи можете да окомплектовате и изпратите целия пакет с документи за участие програмата.

Това е само кратко обобщение на стъпките, които е редно да предприемете за да кандидатствате за европроект. За да си спестите главоболие и време, доверете се на професионалист в областта, който може да Ви съдейства през всяка стъпка от процеса.

Дом