Нуждата от системи за гласово оповестяване

Системите за гласово оповестяване, познати още като публично-оповестителни системи са една важна част от всяка една система за сигурност в търговски обекти, административни и обществени сгради като училища, детски градини, болници, както и в театри, кина, концертни зали, складове и други. Те са често комбинирани с други системи и оборудване за пожароизвестяване като светлинни индикатори, сирени, пожарогасители и т.н.

Функционалност

Тяхната цел е да информират всички присъстващи хора в обекта, независимо къде се намират за внезапно се появила аварийна ситуация. Допълнително, те трябва да оказват начините за справяне с аварията, насочвайки хора към бърза и ефикасна евакуация от сградата и справяне с цялостната ситуация. Освен за оповестяване на аварии, системите за гласово оповестяване спомагат за предаване на насочени повиквания или оперативни съобщения в обекти като супермаркети. Те са ефектни и за създаване на специфична атмосфера в обектите чрез фоново озвучаване на помещенията.

Компоненти

Публично-оповестителните системи се състоят от централен модул с вградени усилватели, контролер, зонален маршрутизатор и високоговорители. Най-често се монтира в кутии познати като ракове в зависимост от инсталационните изисквания. Модерните модели притежават вградени светодиоди върху предния панел, които информират оператора за текущия режим на работа и състоянието на системата. Специализираният контролер е основен ключов елемент в тези системи. Той има важна функция, понеже предоставя пълен системен контрол, мониторинг и контрол на линейния импеданс на говорителите, микрофона и съобщенията.

Системите за гласово оповестяване са важен компонент за безопасността на всички работници, клиенти и посетители на един обект и е добре да са имплементирани за сигурността на обществото. Имайки това в предвид, те са абсолютно задължителни за обекти, които имат капацитет над 100 човека.

Проектиране и инсталация на оповестителни системи

С годините и усъвършенстването на оповестителните системи, тяхната инсталация е станала сравнително по-лесна. Разбира се, самото проектиране все още изисква дълбоки познания и опит за да се направи ефикасно. Точно затова не е препоръчително да го извършвате сами. Ако търсите перфектни крайни резултати – разчитайте на експерт да Ви помогне!

Проектирането и инсталацията трябва изцяло да отговарят на стандарта EN54 и изискванията поставени в наредба Iz -1971. Това включва специално внимание към токозахранващите устройства, съоръженията за управление и отчитане на гласов сигнал, високоговорителите и системите за усилване и разпределение на звука. Системата е нужно да функционира по всяко едно време, освен в случаите, в които е повредена заради минала или текуща извънредна ситуация. Също така, трябва да има наличен резервен източник на електрозахранване. Повредата на един усилвател или говорител не трябва да прекъсва цялостната работа на системата.

Професионалистите в сферата са отлично запознати със изискванията и ще могат бързо и ефективно да проектрат и инсталират оповестителните системи, независимо от обекта, марката и вида на техниката.

Дом