Етапи на създаване онлайн магазин

Етапи на създаване онлайн магазин

Съвременното развитие на електронната търговия върви с бързи темпове и е придружено от различни дискусии относно социалните и правни аспекти на това явление. В същото време практическата страна на електронния бизнес (създаване и популяризиране на сайтове) често остава в сянка. Само малка част от бизнесмените, които искат да правят пари онлайн, се опитват да проучат и систематизират пазарите за създаване и популяризиране на уебсайтове.

И така, откъде започва създаването на търговски сайт? С желанието на компанията да продава своите продукти или услуги чрез глобална мрежа. По правило клиентът влиза онлайн и търси конкурентни сайтове, оценява ги и на тази основа визуализира сайта, който в крайна сметка иска да види.

Някои клиенти са сигурни, че това ще бъде краят на проникването в глобалната мрежа. Ще има уебсайт и след това той ще се появи сам при издаването на търсачките и обажданията от клиенти ще отидат.

И само малка част от клиентите разбират, че работата в Интернет не приключва със създаването на сайта, а само започва, тъй като след създаването на сайта той се нуждае от поддръжка и популяризиране.

Нека първо да разберем от какви етапи се състои създаването на сайта.

  1. Като начало се изясняват нуждите на клиента – за какво е обектът, как го вижда, какъв е очакваният резултат. На този етап клиентът попълва формуляр за създаване на сайт.
  2. След това въз основа на резултатите от въпросника се създава техническо задание за разработване на сайта – това е неразделно приложение към договора. Документът уточнява изискванията, както и решенията относно функционалността на сайта, структурата, дизайна и съдържанието. Техническото задание е изписано възможно най-подробно и недвусмислено, тъй като този документ е основният при оценката на качеството на работата на разработчиците на сайта.

В същото време възникват някои практически трудности в процеса на съставяне и спазване на техническото задание. Първо, не всички клиенти могат ясно и ясно да опишат какво точно искат да видят на сайта си.

Второ, времето за създаване на сайт, особено онлайн магазин, е доста дълго, през този период клиентът може да промени изискванията си към сайта.

Причините могат да бъдат много различни:

  • промени в уебсайтовете на конкурентите,
  • по-задълбочено разбиране на воденето на електронен бизнес от клиента, което се развива в процеса на работа на сайта,
  • появата на нови интернет технологии, които изглеждат по-модерни и по-функционални от старите.
  1. Дизайн на уеб сайт. След изготвяне на техническото задание, дизайнерът пристъпва към изчертаване на всички оформления на сайта. Това не е едно оформление, както мислят много клиенти. Това е N-тият брой оформления: главна страница, страница с новини, промоционална страница, страница с каталог, продуктова страница – трябва да изобразите всички варианти на страниците на сайта.
  2. Оформление и програмиране. Това е най-важният момент, когато трябва да „вдъхнете живот“ в дизайна на сайта, така че той да не е просто красива картина, а функционален, „жив“ интернет ресурс, предназначен да преведе всички идеи на клиента в онлайн средата.
  3. На последния етап се финализира функционалността (според техническото задание) + първоначално попълване на сайта в предварително договорена с клиента сума. Всичко, етапът на създаване на сайта е завършен, но работата със сайта тепърва започва!
Полезно