Откриване на скрити проблеми в канализацията с видеодиагностика

Откриване на скрити проблеми в канализацията с видеодиагностика

Канализацията играе важна роля в инфраструктурата на съвременните градове, осигурявайки безопасно отвеждане на отпадните води от домовете, обществените и индустриалните обекти. Тя е подложена на непрекъснато износване и въздействие от вредни фактори като корозия, наслагвания, напуквания и изтичания. Поради това е от съществено значение да се осъществяват редовни проверки и диагностика на канализационните тръби, за да се откриват евентуални скрити повреди, преди те да се превърнат в аварии или да доведат до сериозни нарушения във функционирането на канализацията.

Кога се налага да се извърши видеодиагностика на канализация

Ако имате често повтарящи се проблеми с оттичането на водата, видеодиагностика може да помогне да се установи каква е скритата причина.

Също така при съмнения, че канализационната система е повредена поради корозия, износване или други физически деформации на тръбите, видеодиагностика може да бъде полезна за оценка на състоянието й.

При изграждането на нова канализация инспекцията с камера  може да се използва за проверка на инсталацията.

Видеодиагностика може да се използва и за редовни профилактични проверки и поддръжка на канализационната система, за да се открият потенциални проблеми предварително и да се предотвратят по-големи щети в бъдеще.

Обикновено обследването на каналите с камера се извършва от специализирани фирми, които разполагат с необходимата техника и експертиза за това.

Какви камери за видеоинспекция се използват

При диагностиката на канали се използва специализирано видео оборудване, монтирано на роботи или камери с жило, за визуално преглеждане на вътрешното състояние на канализационните тръби. Видеодиагностика на канали с по-голям диаметър на тръбите се извършва с роботизирана камера, а за канали с по-малък диаметър от ф40 до ф250 може да се използва и камера с жило.

Инспекционните камери за професионална употреба са  с висока резолюция на изображението, което позволява да се видят детайли и да се диагностицират проблеми дори в тесни и труднодостъпни места. Те са оборудвани с вградено LED осветление, осигуряващо достатъчно светлина за ясно виждане на изображението в тъмни условия. Този тип камери са водоустойчиви и позволява да бъдат използвани във влажна и мокра среда.

Как се извършва видео обследването на канализацията

Канализационната система се подготвя предварително за видеодиагностиката, като се почиства от наслагвания, преглеждат се плановете й и се определят точките, от които ще бъде извършено видео изследването.

Процесът на инспекция включва проникване на видеокамерата в тръбите, записване на видео от вътрешността и преглеждане на записите за откриване на възможни проблеми като корозия, напуквания, наслагвания и други повреди, които не са видими отвън.

Операторът управлява роботизираната камера, като следи видео изображенията, които се предават в реално време. Камерата се движи в канала, записвайки видеоматериал, и събира данни за състоянието на тръбите –  като диаметър, дължина, наслоявания, корозия, деформации и други.

Събраните данни и видеоматериали се анализират от специалистите, които оценяват състоянието на тръбите. Ако се открият  проблеми, свързани с наслагвания, деформации, корозия, проникване на корени или други, е необходимо  да се планират и изпълнят ремонтни дейности.

Предимствата на видеодиагностиката на канали

Видеодиагностиката на канализацията предоставя детайлна информация за състоянието на тръбите и позволява с повишена точност да се планират ремонтните дейности.

С ранното откриване на потенциалните проблеми могат да  се предприемат навременни  мерки за отстраняване им преди те да се превърнат в сериозни аварии или да причинят значителни щети на инфраструктурата и околната среда.

Полезно Съвети